Vietnam

VN EN

Với dân số hơn 90 triệu người và độ bao phủ Internet hơn 35%. Việt Nam xếp hạng thứ 17 về số lượng người sử dụng Internet trên toàn thế giới.

67% dân số dưới 35 tuổi. Với 52% dân số xem video online mỗi ngày đã chứng minh cho sự chuyển giao nhanh chóng từ truyền hình TV truyền thống sang công nghệ truyền hình số.

Điện thoại thông minh (smart phone) phát triển mạnh mẽ với 15,5 triệu thuê bao đăng ký sử dụng 3G, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh trên đầu người chiếm 145%. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là đến 69% người sử dụng sống ở nông thôn.

Quảng cáo trực tuyến tăng trưởng rất nhanh, chiếm hơn 4% trên tổng ngân sách dành cho truyền thông. Trong một năm trước đây, con số này là 2%.

Ambient Digital là mạng quảng cáo trực tuyến lớn nhất Việt Nam. Ambient Digital vẫn đang tiếp tục thúc đầy mối quan hệ phát triển bền vững với các báo mạng hàng đầu, các nhà quảng cáo trong nước và trong khu vực như: GroupM, Starcom, OMD, VAC, TKL, Unilever, P&G, Colgate Palmolive, Samsung, LG, Sony, HSBC, Canon. Nắm bắt cơ hội phát triển từ sự tăng trưởng nhanh chóng của thời đại kỹ thuật số mang lại.

With a population of over 90 million and an internet penetration of over 35%, Vietnam is ranked 17th highest in number of internet users around the world.  67% of the population are under 35 years of age.  52% of people watch online video every day demonstrating that the shift away from TV toward alternative screens is happening at an accelerated pace.  Smart phone penetration is growing rapidly with 15.5 million active 3G subscribers but mobiles biggest challenge – at 145% overall penetration – is targeting the 69% of the population who live in rural areas.  Display advertising takes only an estimated 4% of the total media spend – but this has grown rapidly from 2% just one year ago.

Ambient Digital is Vietnam’s largest online ad network and continues to leverage its excellent relationships with the biggest agencies, advertisers and brand-safe digital publishers in the country to take advantage of the rising opportunities this digital growth is bringing for advertisers.

Ambient Digital Vietnam collaborates on a wide-range of best-in-class digital advertising with the biggest agencies and advertisers in the country. Just some of our local relationships include: GroupM, Starcom, OMD, VAC, TKL, Unilever, P&G, Colgate Palmolive, Samsung, LG, Sony, HSBC, Canon.”

Clients

Portfolio

port_thumb_vn01_standard_balloon
port_thumb_vn02_itvc_standard
port_thumb_vn03_expandable

Contact

AMBIENT DIGITAL (VIETNAM)

Lầu 10, tòa nhà HDTC ,
số 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1,
Tp.HCM, Việt Nam.

Phone: +84 8 3925 6791

Email: enquiry.vn[at]ambientdigitalgroup.com

AMBIENT DIGITAL (VIETNAM)

Level 10, 36 Bui Thi Xuan Street
District 1, HCMC, Vietnam

Phone: +84 8 3925 6791

Email: enquiry.vn[at]ambientdigitalgroup.com

Contact About...*
Name *
Company
Phone *
Email *
Subject *
Message